Legal affairs, Public Policy and Government relations

Een effectieve public affairs-strategie bestaat uit vier fasen:

a) monitoring
b) omgevingsanalyse
c) strategiebepaling
d) uitvoering van de professionele lobby

Communicatie

Effectieve teksten zijn van essentieel belang voor organisaties, zowel voor de interne als voor de externe communicatie. In kaart zal worden gebracht welke juridische, financiële of organisatorische randvoorwaarden gelden voor het document of de website. Middels externe communicatie wordt gewerkt aan het opbouwen, het uitbouwen en het instandhouden van het gewenste imago.

Organisaties maken deel uit van een zich snel ontwikkelende kennismaatschappij.


About Communications
Communications is central to leadership and to do it well requires listening, tailoring your message to your audience, tailoring your approach to suit your natural strengths and giving and seeking feedback. All these elements will help support your cultural and strategic agendas and help avoid many of the most common pitfalls new leaders face.
Communication is more than promulgating a message: itís about gathering thoughts and information to help shape that message.
How well you communicate is determined not by how well you say things but how well youíre understood. Know your audience ó their background, mood, readiness ó and tailor your message to them so that it is assimilated as well as appropriate.

Social Media monitoring

Alterian SM2 analyseert Arabische social media in 31 landen in het Midden-Oosten
In samenwerking met SocialEyez introduceert Alterian de eerste social media monitoring service voor de Arabische markt. Met de Alterian SM2-technologie kan SocialEyez nu nog meer Arabische, Frans- en Engelstalige social media content uit het Midden-Oosten analyseren. Daarnaast kan het bedrijf met deze technologie ook beter inspelen op de complexiteit van de Arabische taal. SocialEyez en Alterian ontwikkelden een Alterian SM2 interface in het Arabisch. Dit is wereldwijd de eerste Arabische social media monitoring tool.

SocialEyez is een onderdeel van Media Watch Middle East, de toonaangevende media monitoring service in het Midden-Oosten. Het bedrijf levert diensten op het vlak van tv, radio, social media, online nieuws en internet monitoring aan commerciële, overheids- en PR-organisaties.

European Public Affairs Action Day 2012

Brussels, 8 February 2012, The Renaissance Hotel
Measuring the Value of Public Affairs
hosted by Acumen Public Affairs

European Public Affairs Action Day 2012, 8 february 2012 Brussels


Bijeenkomst met Europese Investeringsbank EIB, Europees Parlement,  Brussel, 14 april 2011
voorzitter Lambert van Nistelrooij


Den Haag, 19 april 2010, Congres Public Affairs
Prinses Laurentien presenteerde haar kinderboek om thuis voor te lezen aan de lobbyisten in de dop
Leuke bijkomstigheid: Een door haar gesigneerd exemplaar met persoonlijke tekst voor mijn zoon.
Netwerkborrel Den Haag


Bezoek aan Europees Parlement Brussel

EVP-CDA conferentie
Lambert van Nistelrooij, Europarlementarier
24 november 2007

Inspiration for Global Governance
Boek "Inspiration for Global Governance", The universal Declaration of Human Rights and the Earth Charter, een uitgave over de geschiedenis van de politieke besluitvorming in het kader van de verbintenis tussen mensenrechten en de zorg voor een duurzaam beheer van de aarde. Kluwer heeft het boek uitgegeven n.a.v. twee aansprekende internationale evenementen over milieubescherming, mensenrechten, vrede en ontwikkeling, te weten de 'Bedrijfslevendag Business en Human Rights' en de 'Earth Charter Meeting'.


 

In het boek Inspiration for Global Governance neemt eerst Ruud Lubbers de lezer mee door de recente geschiedenis van politieke besluitvorming. Hij laat zien hoe belangrijk het binnen de moderne politieke besluitvorming is om een basis te hebben in the Universal Declaration of Human Rights uit 1948 en the Earth Charter uit 2000.

Hij geeft ook aan hoe belangrijk het is om te constateren dat bestuur niet alleen te maken heeft met politieke besluitvorming, maar ook dat er een rol is weggelegd voor burgers en het bedrijfsleven. Zeker als het gaat om de toekomst van de aarde en alles wat daarop leeft. Spiritualiteit en samenwerking tussen mensen is de sleutel tot succes.

Vervolgens laat het boek twee deskundigen aan het woord op het gebied van mensenrechten en sociale verantwoordelijkheden. Het zijn Tineke Lambooy en Willem van Genugten. Hier wordt duidelijk waar de verbinding zit tussen mensenrechten en besturen van de aarde op een verantwoorde en duurzame manier. Ze tonen met The Earth Charter aan hoe mensenrechten en de zorg voor duurzaam beheer van de aarde nauw verweven zijn met elkaar en welke rol er is weggelegd voor de burger en het bedrijfsleven.
Opinie

Ambtenaren moeten meer deelnemen aan publieke discussie forums
2 september 2011
Bron: Inoverheid
De overheid moet veel alerter zijn op talloze kleine en grote discussies op internet die plotseling als een veenbrand kunnen oplaaien. De overheid neemt weinig deel aan onlinediscussies en concentreert zich op eigen discussies, die weinig binding hebben met soms heftige maatschappelijke debatten op het internet.

Dat schrijft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een advies dat donderdag wordt gepresenteerd.

Publieke debatten zijn belangrijk voor een democratische samenleving. Het internet heeft een enorme potentie voor de vrije publieke opinievorming. Op internet nemen burgers de rol aan van verslaggever, amateurwetenschapper en opiniemaker.

Internetdiscussies hebben de potentie op te laaien tot tot publieke kwestie van nationaal niveau. Ambtenaren moeten deze internetdiscussies dan ook in de gaten houden, zodat ze weten wat er speelt.

Daarnaast moet de overheid strafrechtelijke overtredingen op internet tegen gaan, en zorgen dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot internet, aldus de RMO.Brussel registreert zevenhonderd lobbyclubs
ANP
Brussel, 22 dec 2008. Ruim zevenhonderd organisaties hebben zich tot dusver ingeschreven bij het nieuwe lobbyistenregister van de Europese Commissie, meldde de commissie vandaag. .Het openbare register is een half jaar geleden opengesteld. Het moet duidelijk maken welke belangengroepen schuilgaan achter een lobbyist die een EU-politicus of -ambtenaar bezoekt. Anders kunnen bedrijven zich verschuilen achter organisaties voor goede doelen. Ingeschreven lobbyisten moeten zich houden aan een gedragscode en kunnen sancties opgelegd krijgen.
De Europese Commissie noemt het aantal aanmeldingen een goede start. Het zegt wel dat gespecialiseerde consultantbureaus en lobbyende advocatenkantoren zich nog niet snel genoeg aanmelden.
Volgens schattingen proberen circa 2500 organisaties in Brussel om EU-besluiten en -wetten gunstig te beïnvloeden.


Overheidsprojecten
Sinds september 2009 is het Centrum Publieksparticipatie (CPP) door de Rijksoverheid ingesteld voor projecten op Rijksniveau, dat expertise biedt voor beleidsmakers en bestuurders.
Het kabinet heeft vijf uitgangspunten vastgesteld voor passende publieksparticipatie.
De vijf uitgangspunten voor passende publieksparticipatie zijn:
- Participatie staat ten dienste van besluitvorming
- Maatwerk in participatievormen
- Goed samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek
- Juiste houding, competenties en kennis
- Heldere en betrouwbare communicatie

Bestuursvergaderingen

Bijeenkomst  CDA en CD&V in Kasteel Alden Biesen, Bilzen

Kasteel Alden Biesen, Bilzen


28 januari 2012. Bijeenkomst: Euregionaal Treffen in
 Landcommanderij Alden Biesen te Bilzen (B)
Bestuurders en politici van CD&V, CDA en CDU komen samen.


Coalitieakkoord PVV-CDA-VVD voorgelegd aan leden CDA Limburg 11 mei.


Bezoek aan Europees parlement, juni 2010
Ria Oomen
Brussel, 2010, met Ria Oomen-Ruijten, Europarlementarier EVPDessertbuffet restaurant Europees Parlement
Interessante lezing over actualiteiten in het EP, Brussel

Europese Verkiezingen 4 juni 2009
Campagne voeren met Ria Oomen.
Campagne naar Amerikaans voorbeeld: zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren, mei 2009

Campagne geslaagd! Ria Oomen voor vierde maal verkozen in het Europarlement.

On tour met Ria Oomen, Europarlementarier CDA, nr. 25.
30 mei 2009, Ria Oomen, CDA nr. 25,
voert campagne in Roermond voor de Europese Verkiezingen
30 mei 2009. Ria Oomen, CDA, nr 25 voert campagne in Maastricht
voor de Europese Verkiezingen.
Campagnehuis van Ria Oomen in Echt. Feestavond van de verkiezingsuitslag,
Spreker Martijn van Helvert CDA Limburg
4 juni 2009
15 oktober 2011 Brainstormsessie communicatieteam CDA Limburg. Veel werk aan de winkel.

Lancering van Glossy "Karin" door Karin Straus en VVD campagneteam 2012
Tweede Kamerlid voor de VVD.

2012 Campagne team  VVD Limburg TK verkiezingen


Minister President Mark Rutte in Venlo - Greenport 2012Campagneteam bijeenkomst VVD 2012

2014 Campagne EU verkiezingen

Protected by Copyscape Web Plagiarism Tool