Agenda
Symposia  (chronologische volgorde, meest recente staan onderaan)


Congressen, studiemiddagen en events


Actualiteiten jurisprudentie privaatrechtelijk bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht

Arenadiscussie Europa en de Bouw in de 21e eeuw, EG Beraad voor de Bouw

Studiedag Bouwen in de Noordzee, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS

Studiemiddag Juridisch-Financiele aspecten van de aanleg en exploitatie van tolwegen, Vereniging van Publiek Vervoersrecht en Vereniging van Bouwrechtadvocaten

Studiedag Leidsche Rijn en grondbeleidsinstrumentarium, Vereniging voor Bouwrecht

Werkconferentie Recht op Ruimte voor PPS, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Juridische Zaken

Studiemiddag Totstandkoming en inhoud van Design & Construct contracten voor complexe infrastructurele projecten, Vereniging voor Bouwrecht

Studiemiddag Infrastructurele en combinatieprojecten: Ruimtelijke Ordening, aanbestedingsvormen en contractvormen, Instituut voor Bouwrecht

Congres Regionale Luchthavens, 22 maart 2006, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Studiedag "De Valenciaanse Ontwikkelingsplanologie", 15 mei 2006, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft.

Juridische aspecten rondom het project Zuidas, 19 mei 2006, mr F.H.A.M. Thunnissen (Houthoff advocaten, Amsterdam), Prof. mr. N.S.J. Koeman (Stibbe Amsterdam), mr J.G.J. Janssen (Stibbe Amsterdam).

Topconferentie Mainport Schiphol, European Business Studies, 14 juni 2006, Radisson Sas Hotel Amsterdam Schiphol.

Studiemiddag "Hoe voor welk bouwmodel te kiezen", 7 september 2006, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, prof. ir. G.J. Maas, prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, prof. mr. C.E.C. Jansen, mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck.

Lezing: "De stand van zaken in de wereldeconomie, door Prof. Dr. Jac. Sijben, Monetaire Economie, Tias Business School Tilburg, 27 september 2006.

Vastgoedseminar, Boels Zanders Advocaten, Maastricht, 15 februari 2007

Congres Integraal Gezondheidsmanagement, MECC Maastricht, 30 mei 2007

Rondetafelbijeenkomst VGR over nieuwe geneesmiddelenvergoedingensysteem, Advocatenkantoor Pels, Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag, 31 mei 2007

Tuchtrecht in Beweging, 13 september 2007, Symposium georganiseerd door de KNMG, Domus Medica te Utrecht.

Congres Marktwerking in de Zorg, 2 november 2007, Domus Medica te Utrecht. Inleider: Prof. mr. Johan Legemaate.
Ronde Tafel Bijeenkomst "Voorkomen van bijbetalingen en geneesmiddelenreclame, VGR, Sanofi-Aventis, Gouda, 22 mei 2008.

Collegedag College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CBG MEB, World Forum Den Haag,
       11 juni 2008


Alumnibijeenkomst UM Workshop 17 september 2009

“Nieuwe inzichten in het consumentengedrag van ouderen”, Maastricht University, 23 april 2009. Prof. Dr. Jos Lemmink, prof. Dr. Hans Kasper, Prof. Dr George P. Moschis, USA.

Prof. Dr. D. Lowery - Lobbying strategy and inside versus outside lobbying, 24 februari 2009, Nieuwspoort, Den Haag

"Gezondheidszorg en Europees Recht", Preadvies uitgebracht door prof. mr. A.C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit  Leiden, prof. mr. J.W. van der Gronden, hoogleraar Europees Recht, Radboud Universiteit Nijmegen en mr dr J.J.M. Sluijs, advocaat    GMW Advocaten, Den Haag. Coreferaten: Prof. dr. C. Flinterman, honorair hoogleraar rechten van de mens, Studie en Informatiecentrum (SIM), Netherlands Institute of Human Rights, Universiteit Utrecht, prof. mr W. Sauter, hoogleraar marktordening gezondheidszorg, Universiteit Tilburg en expert mededinging NZA. 17 april 2009, Musis Sacrum, Arnhem.


Strange Encounters, "Andere mensen, andere gewoonten", symposium georganiseerd naar aanleiding van ‘Standpunt KNMG over vrije artsenkeuze’ van 7 februari 2008, Universiteit Maastricht, 15 oktober 2009. Sprekers: Drs Gert van Dijk, beleidsmedewerker Ethiek bij de KNMG en Dr Cor Hoffer, socioloog, gespecialiseerd in raakvlakken tussen geneeskunde en Islam. Inleiding door studente S. Yaylali. Voorzitter: André Postema, College van Bestuur Maastricht University.


Congres Commissie Buitenland CDA: Trans-Atlantische betrekkingen, 27 januari 2010, Den Haag

Nationaal Public Affairs Congres 2010. 19 april 2010. Ethiek of Mystiek? Lange Voorhout, Den Haag.  De sprekers en aanwezigen Lea Bouwmeester (Kamerlid PvdA), Gabriël van den Brink (Universiteit van Tilburg), Alex Brenninkmeijer (De Nationale Ombudsman), Boudewijn van Eenennaam (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Willem Lely (public affairs professional), Chazia Mourali (presentatrice), Laurentien van Oranje (auteur Mr. Finney en de wereld op z'n      kop) en Cees van Woerkum (Universiteit Wageningen deelden hun kennis en ervaring.  
       Deelsessie  Ethiek: Het dilemma tussen moraal en macht: Ethiek in belangenbehartiging.
       Deelsessie: Accountability

Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 23 april 2010, Amsterdam. De juridische normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Prof. dr. D.P. Engberts en mevrouw Y.M. Koster-Reidsma
        Gevens voor de wetenschap, Regulering van onderzoek met gegevens, lichaamsmateriaal en biobanken,
         mevrouw mr dr M.C. Ploem.

Rondetafelbijeenkomst Vereniging Farmacie en Recht, "De Nederlandse Sunshine Act",   27 mei 2010, GlaxoSmithKline BV te Zeist.

Algemene vergadering Nederlandse Juristen-vereniging, 11 juni 2010, Faculteit Rechtsgeleerdheid van UvA te Amsterdam. Beraadslaging over de preadviezen: Maatschappelijk verantwoord ondernemen. mr. A.J.A.J. Eijsbouts, prof. mr. F.G.H. Kirsten, mr. J.M. de Jongh, mr. A.J.P. Schild en prof. mr. L. Timmerman. Debat.

Congres Mensbeeld, Beeldvorming en Mensenrechten, Congres ter ere van het emeritaat van prof. dr. A.M. van Kalmthout, 1 juli 2010, Universiteit van Tilburg. Dagvoorzitter Prof. mr M.S. Groenhuijsen. Lezingen door: mr dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie, Prof. dr. H. Entzinger, prof. mr Th. C. van Boven, Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman,  dr. L.Dubbeld, trendanalist en journalist,  prof. dr. I.M.B. Bongers  en prof. dr. J. van Weeghel.

"The Rise of China in Africa-new challenges in a changing world", CDA-EFF Conference, Key-Note by Z.E. Jun Zhang  Ambassador of the People's Republic of China to the Netherlands, Wim van de Camp, Leader of the CDA Group in the European Parliament, member of the China Delegation of the European Parliament, Chair: Jonathan Holslag (Head of Research, Expert at the EU-China Academic Network ECAN, Mamoudou  Gazibo, associate professor of University of  Montreal, 1 october 2010, Maastricht School of Management.

Opening Campus Brussels, 10 juni 2010

"Innovatie in gezonde voeding en gezond eten", Prof. dr. Fred Brouns, Universiteit Maastricht, 2 december 2010,   Eindejaarsbijeenkomst Universiteitsfonds Limburg/SWOL

Conferentie PPS werkt! Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur van Milieu, 17 maart 2011, Den Haag.
       http://youtu.be/2ZVo9HXQKNY

Lecture Mr. Mar Gudmundsson, governor of the Central Bank of Iceland, 21 maart 2011, Brussel.

CDA Europa Conferentie, 1 april 2011, Provinciehuis Utrecht.  Wim van de Camp, Onno Ruding,
       Ester de Lange (Europarlementarier), Bernard Wientjes (VNO-NCW), Peter Altmaier (CDU).


Bijeenkomst met Europese Investeringsbank, Europees Parlement,  Brussel, 14 april 2011
voorzitter Lambert van Nistelrooij

Meeting: EIB and support for sustainable energy within the EU, Europees Parlement, Brussel, 14 april 2011
     Pé Verhoeven, Advisor Institutional Affairs, EIB Office Brussels, Frank Lee, Head of Division, Nothern Europe
       Holding Funds, EIB Lending Operations Directorate, Edward Calthrop, Advisor Institutional Affairs EIB office Brussels.

Jaarvergadering Vereniging Gezondheidsrecht, 15 april 2011, Amersfoort.


Social Media Dag, KVK, Forum Roermond, 11 mei 2011.
       Workshop: Internetcriminaliteit
       Workshop: Juridische Aspecten van het gebruik van Social Media door ondernemingen.

Controverses rondom legaliteit en legitimatie, vergadering over preadviezen van Prof. dr. W.J.M. Voermans, prof. mr. M.J. Borgers, prof. mr drs C.H. Sieburgh. , Nicolaikerk te Utrecht, 10 juni 2011.

Sociale Netwerken en Lobby, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel, 22 juni 2011.  
       MEP Marietje Schaake, member of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE),  illustrated the opportunities enabled by using social media.
       Caroline De Cock, author of the book “ilobby.eu”, subsequently explained how to use social media in lobbying.

CBG-VFenR symposium "De nieuwe farmacovigilantiewetgeving in Nederlandsperpsectief, 3 november 2011, Utrecht.  
  Bespreking en discussie over Franse "Mediator-casus".    
  Voorzitter: prof. dr. Bert Leufkens, voorzitter CBG.

Ondernemerscongres: Inspiratie voor succes, 10 november 2011, Evoluon Eindhoven, diverse sprekers, waaronder Annemarie van Gaal.

European Public Affairs Action Day 2012, 8  February 2012, The Renaissance Hotel, Brussels, Event in association with Kellen Europe, APCO worldwide, SEAP, Fleishman and Hillard, Acumen, Hill and Knowlton, FTI  consulting

Vereniging voor Gezondheidsrecht Jubileumvergadering 20 april 2012,  Academisch Medisch Centrum Amsterdam.  
   - Voorbij "the thousand-dollar genome": de volgende stap
  in  klinische genetica. Personalized medicine en juridische  
  complicaties. Prof.
 mr J.K.M. Gevers, voorzitter, prof. mr. J.G. Sijmons en dr. R.H.
 Sijmons, klinisch geneticus.
     -  Preventie en publieke gezondheid. Prof. mr. A.C. Hendriks
     (voorzitter), prof. dr. K. Stronks en prof. dr. J.H.B.M. Willems  
     (KNMG).

Vereniging voor Farmacie & Recht. De problematiek van vervalste geneesmiddelen, 25 mei 2012, RIVM Bilthoven.     Sprekers: Dr Dries de Kaste (RIVM), dr Annejet Meijler (IGZ,
       Programmadirecteur geneesmiddelen),  
       mr Gregor Vos (partner advocatenkantoor Klos Morel en
       Schaap).  

Waarheid en waarheidsvinding in het recht, Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging, Rotterdam, 8 juni 2012. Preadviezen van mr. M.A. Loth, Prof.mr.dr. G. de Groot, mr. dr. A. Gerbrandy, prof. mr. M.S. Groenhuijsen.


Opening Academisch Jaar universiteit Maastricht, 3 september 2012. Prof. dr. Martin Paul, Maastricht University President.  Theme: The art of networking. Research spearheads: "Quality of Life", dr. Annemie Schols, Eatwell project, "Europe and a Globalising World", prof. Hildegard Schneider, "Learning and Innovation", dr Ruud Gerards, E-miles project. Debate between young politicians, academics and the audience.

VBR Jaarvergadering "Naar een nieuw omgevingsrecht", 12 december 2012,  Regardz Eenhoorn Amersfoort.  Preadviseurs:  prof. dr. Ch. W. Backes, prof. mr. N.S.J. Koeman, prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, prof. mr. A.G.A. Nijmeijer,   prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick, prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. J. Struiksma, prof. mr. R. Uylenburg.

Railplatform Zuid-Limburg. 14 maart 2013, LIOF Businesscenter Geleen. Symposium: Zuid-LImburg op het juiste spoor? Dagvoorzitter: prof. dr. Peter de Langen, hoogleraar Goederenvervoer en Logistiek, Technische Universiteit Eindhoven.  Logistieke Atlas Limburg, door Ellen Bronnenberg, beleidsmedewerkster Goederenvervoer, Provincie Limburg.
       Railterminal Chemelot, door Paul Cornelissen, directeur     
       Meulenberg Transport. Spoorvervoer in de
       praktijk door Wibo Feijen, directeur Steel Solutions.

Webinar Actualiteiten herindeling en samenwerking Gemeenten, 28 maart 2013, CMS Derks Star Busmann.

webinar

14 juni 2013 Algemene Vergadering Nederlandse Juristen Vereniging, Grote Kerk te Breda. Immuniteiten.


4 september 2013 TEDx Maastricht   


4 november 2013  'Governance in de semi-publieke sector', Business University Nyenrode te Breukelen.   
De semi-publieke sector balanceert op het snijvlak van overheid en markt. Dat maakt de governance in de zorg, het onderwijs en de woningsector ingewikkeld. De visies hierop van ervaren bestuurders en toezichthouders in zorg, onderwijs en woningsector kwamen samen bij het symposium Governance in de Semi-Publieke Sector, georganiseerd door de VCV Kring Public Governance en Nyenrode Business Universiteit. Keynote speaker Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.
Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd - Drs. Leo Schoots
Onderwijsgovernance: hoe nu verder? - Dr. Kees Boele
Governance Corporaties - Ir. Bert Keijts
Over verbetering van governance in de semi-publieke sector - Prof. Gert van Dijk


Symposium Geneesmiddelen en Geld, KNMG Limburg, 10 oktober 2013 Roermond.



Debat De Limburgse waakhond bij z'n staart, Nederlandse Vereniging voor Journalisten, 9 april 2014, Weert.

11 april 2014 Activism and Scholarship in International Law,  Maastricht University

23 mei 2014 Inspectie voor de Gezondheidszorg, Utrecht. Personalized Medicine.

Alumni Lezing Universiteit Maastricht  Europa Debat  mei 2014

6 juni 2014. Juridische aspecten rondom nieuwbouw Internationaal Strafhof Den Haag (NEC3)
       Vereniging voor Bouwrecht.


International Criminal Court The Hague (ICC).  Lecture about Construction NEC3 (New Engineering Contract). 2014

Visiting ICC The Hague 6 juni 2014


12 juni 2014 Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht, Amsterdam

13 juni 2014  in het Diligentia Theater te Den Haag de 140ste Jaarvergadering
        Nederlandse Juristen Vereniging

7 november 2014. "Strafrecht als waarborg voor kwaliteit van zorg".
        prof. mr. P.A.M. Mevis, hoogleraar strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
       Domus Medica, Utrecht

20 november 2014.  Rondetafelbijeenkomst Clinical Trial Verordening
Clifford Chance, Amsterdam
Frans Timmermans (Vice President European Commission) - Dies Natalis 2015 Maastricht 16 januari

19 januari 2015 Maastricht Rabobank Event

22 januari 2015 Maastricht University Alumni Lecture

12 maart 2015 Utrecht, Symposium Webcare Overheid, Rijksbreed Kennisnetwerk Social Media & Webcare.
https://www.flickr.com/photos/webcareoverheid/sets/72157651303185006/

https://www.flickr.com/photos/webcareoverheid/16638519159/





TEFAF 2015 22 maart 2015 Maastricht - World's leading  Art Fair


17 april 2015, Utrecht. Het Nieuwe Bouwen. Vereniging voor Bouwrechtjuristen.

3 juni 2015, Utrecht Collegedag, College Beoordeling Geneesmiddelen.

12 juni 2015, Den Haag, Campus Leiden, Public Affairs

18 juni 2015, Amsterdam, NVvIR Voorjaarsvergadering Apps.

23 juni 2015, Roermond, Masterclass octrooistrategie en IE Beleid

15 oktober 2015, Utrecht, Bol.com,  Expert Event


november 2015, Utrecht Domus Medica, Vergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht.
       Thema: Klachtrecht, de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).



13 november 2015, Amsterdam,  VFenR.



Topvrouw in Beeld, 12 maart 2016





TEFAF 2016,  Maastricht. The Fine Art Fair, 20 maart 2016



31 mei 2016 Symposium Overheid en leiderschap in het social media tijdperk. Rijksbreed Kennisnetwerk. Nyenrode Business University.


8 juni 2016. Collegedag CBG te Utrecht. Thema: Wetenschap en Europa.





10 juni 2016, Haarlem. Inleiding, preadviezen en paneldiscussie "Homo Digitalis", Nederlandse Juristen Vereniging.



Amsterdam Zuid





16 juni 2016 Amsterdam, VBR, DBFMO Contracten. Project A1/A6

17  juni 2016. Afscheidssymposium prof. mr. Gerard Mols, Maastricht University.
"Waarheidsvinding in het Internationale Strafrecht"



Den Haag,  Paleis Noordeinde.


13-14 oktober 2016 Seminar "The Future of Nationality Law",  Maastricht University, Maastricht. Prof. Gerard René de Groot.

19 oktober 2016 Masterclass "Geen Toezicht zonder Inzicht". Herckenbosch,
       Kasteel Daelenbroeck.  Inspiratie en kennis voor de vrouwelijke leden van de
       Raad van  Toezicht.

28 oktober 2016. ITEM, Maastricht

9 november 2016.  Dag van de Limburgse Commissaris, Maastricht

17 november 2016. ECP Jaarcongres Den Haag

24 november 2016.  Together with Interreg EMR, Maastricht

30 januari 2017 Vught, Language Centre Regina Coeli  

3 februari 2017. Brightlands Innovation Factory. Heerlen.

7 februari 2017 LED Conferentie 2017 De Kracht van Samenwerken.  Heerlen

9 juni 2017 Vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging, Den Bosch