Nieuws voor ondernemers
advertisement


LED Limburg Economic Development, Partner in Brainport Network
Economische Samenwerking in Zuid-Limburg (ESZL)Dubai Deira

Arabische Golfregio interessant voor Nederlandse ondernemers.
250 Nederlandse ondernemers in de sectoren
Energie, Water, Logistiek, Gezondheidszorg, Agro-Food
en creatieve industrie zijn er lokaal gevestigd.
De Nederlandse overheid biedt actieve ondersteuning aan
ondernemers via het bedrijfsleven-instrumentarium.


Conclusies European Infrastructure Finance Summit:
Nederland één van de prominentste Europese landen voor PPS-projecten en voorloper op het gebied van alternatieve financieringsvormen
Op 3 en 4 oktober 2012 vond in Madrid de InfraNews European Infrastructure Finance Summit plaats. Onderwerp van dit congres waren onder andere de alternatieven voor bankfinanciering in de nabije toekomst en de vooruitzichten op de PPS markt in het algemeen. Deelnemers aan het congres waren met name investeerders in infrastructuur (zowel equity als debt funds), banken en juridische en technische adviesbureaus. Nederland werd vertegenwoordigd door een delegatie van het ministerie van Financiën, waarbij ook zitting werd genomen in één van de discussiepanels.


Annual Meeting EPEC op 16 en 17 november 2011 in Luxemburg

Dit jaar waren afgevaardigden van 23 landen, de Europese Commissie en de EIB aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van de European Public-Private Partnership Expertise Centre (EPEC).
Tijdens deze bijeenkomst zijn voornamelijk presentaties gegeven van de verschillende ‘workstreams’ uit het programma van 2011. Ook is vooruit gekeken en zijn eerste ideeën besproken voor het programma voor 2012. Aan alle landen is gevraagd om hiervoor nog meer suggesties in te dienen. Voorts heeft een aantal landen een update gegeven van de stand van zaken ten aanzien van PPS. Voor Nederland heeft het ministerie van Financiën onder andere de volgende punten genoemd:
· Het kabinet heeft een versterkte ambitie ten aanzien van PPS/DBFMO en zal hieraan een verdere impuls geven. De resultaten tot nu toe zijn goed: circa € 1 mrd meerwaarde gerealiseerd; per project gemiddeld 10 á 15% meerwaarde. Er is een blijvende focus op value for money.
· De stroom van PPS/DBFMO projecten op Rijksniveau is stabiel en groeit in de komende jaren, vooral op het gebied van infrastructuur.
· Decentrale partijen zijn echter zelf verantwoordelijk of zij DBFM(O) willen toepassen en de vruchten daarvan willen plukken. Het Rijk is uiteraard wel bereid om kennis en expertise te delen op verzoek van decentrale partijen. Daartoe heeft het Rijk recentelijk samen met marktpartijen de nieuwe organisatie PPS Support opgericht.
· Nederlandse PPS/DBFMO projecten scoren goed qua kwaliteit en voorspelbaarheid, onder meer door standaardisatie van processen, contracten en aanbestedingsleidraad. Er bestaat een goede samenwerking tussen Rijk en marktpartijen.
· Uitdagingen voor de toekomst zijn onder meer:
- Vasthouden sterke internationale positie van Nederland en interesse van marktpartijen in DBFMO in Nederland.
- Verbeteren van contractmanagement. Dit wordt steeds belangrijker omdat meer projecten in de exploitatiefase komen en value for money ook tijdens contractfase moet worden gerealiseerd. Contractmanagement is op de werkagenda 2012 van EPEC geplaatst om ervaringen met andere landen uit te wisselen en hiervan te profiteren.
- Gevolgen van de financiële crisis en andere ontwikkelingen (zoals Basel III) voor DBFMO projecten en de financiering daarvan.
Voor meer informatie: http://www.eib.org/epec/

Ondernemerscongres Inspiratie voor Succes
10 november 2011. Congres Inspiratie voor succes,
100 ondernemerslessen, door Annemarie van Gaal.
Boek door haar  persoonlijk gesigneerd
Combinatie Moederschap met Carriere
Carrière + gezin = onmogelijk / mogelijk
Zijn een glansrijke carrière en kinderen werkelijk te combineren? Een vraag die voorheen vooral vrouwen zich stelden. Inmiddels mengt ook de huidige generatie vaders zich in het gesprek.


Carriere-mama. Kerstdagen op het strand in Dubai. Combineren van de kerstvakantie met zaken.


What are your tips for keeping relationships with kids/spouses/partners healthy when you're always on the road?
Katie Stanton, Vice President International Sales, Company: Twitter.
22 march 2013
My husband and kids are very supportive of my crazy schedule. When possible, I try to take one kid on a business trip, so we have one-on-one time and they can gain an appreciation for what business travel is like. I also have several adventurous family members who are willing to meet me on the business trip and babysit while I'm in meetings. Everybody wins. While I'm away, I Skype or Facetime with my family every evening and show them what the city I'm in looks like. And I never come home empty handed.
http://money.cnn.com/gallery/pf/2013/03/22/women-business-travel.fortune/index.html

Business opportunities

Future Co-operation
Emirates is a friend of Europe and is committed to strengthening its existing partnership with EU Member States and European consumers, by actively participating in debates about the future of our industry at EU level.

The trade relationship between the EU and the United Arab Emirates (UAE) has been growing rapidly over the past five to ten years. In fact, the UAE was the EU’s largest exporter in the Middle East and the 11th largest export market globally in 2010, just behind the likes of India, Brazil and South Korea
Emirates and the EU are major contributors to each other’s economic and business strength. In particular, services to regional cities and to non-traditional points in the EU have created new commercial opportunities for EU exporters and for in-bound tourism.


Copyright © winterprojecten.nl

Het is niet toegestaan de foto's op deze website te kopieren,
te verspreiden of op te slaan door derden


TEFAF 2014 Fine Art Fair Maastricht
Tefaf 2014
TEFAF  The Fine Art Fair

TEFAF 2015
TEFAF 2016